Uddannelse

Kurser – 2023

Eksempel på kurser vi kan afholde: På et kursus kan vi bl.a. gennemgå:
 • Arbejdsmiljøloven (LBK 1084) og Bek. 1109 – Anvendelse af tekniske hjælpemidler
 • Maskindirektivet 2006/42/EF
 • Fabrikanten og dennes ansvar og mindstekrav
 • De væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav
 • Generelle principper for konstruktion – Risikovurdering og risikonedsættelse (DS/EN ISO 12100)
 • Risikovurdering – Del 2: Praktisk vejledning og metodeeksempler (DS/ISO/TR 14121-2)
 • Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer – Del 1: Generelle principper for konstruktioner (DS/EN ISO 13849-1)
Risikovurdering, valg af sikkerhedskategori, nødvendig dokumentation, overensstemmelseserklæringer og CE-mærkning samt ansvar. Principperne og fremgangsmåden gennemgås i forbindelse med en praktisk opgave.
 • Hvilke krav gælder i dag?
I kraft af vores medlemskab af EU kommer der hele tiden nye standarder og regulativer. Der foretages løbende rettelser til og revision af eksisterende standarder og direktiver. Uanset om man er maskinbygger, forhandler eller bruger, er man forpligtet til at have vide om, og følge bestemmelserne.
 • Vores kursusinstruktører har lang erfaring indenfor maskinsikkerhed
Et fremtrædende kendetegn ved alle salgsingeniører hos Jokab Safety er at vi dagligt arbejder med praktiske applikationer af standarder og bestemmelser. Dette er gældende for alt lige fra salg af sikkerhedskomponenter til projektering og levering af komplette sikkerhedssystemer til hele produktionslinier. Vi er også repræsenteret i standardiseringsgrupper som udarbejder Europæiske og internationale standarder indenfor maskinsikkerhed. Fordi Jokab Safety er globalt repræsenteret, har vi også kendskab til sikkerhedskravene i andre dele af verden.
 • Uddannelse indenfor maskinsikkerhed
Bygger du maskiner til videresalg eller til eget brug ? Er du bruger af maskiner ? Uanset din indgangsvinkel til maskiner og maskinanlæg har du brug for viden omkring krav og bestemmelser vedrørende maskinsikkerhed og om hvad der skal til for at opfylde lovgivningen.
 • Kursus i risikoanalyse
Vi holder regelmæssigt kursus i risikoanalyse og valg af produktionstilpassede sikkerhedsløsninger.
 • Produkttræning
Vi tilbyder træning på Jokab Safety produkter f.eks. Pluto sikkerheds-PLC, Vital sikkerhedsløsninger, sikkerhedsmoduler og lysgitre/lysbomme. Varighed 1 dag. typisk Kl. 09.00-16.00