Hvad er Trapped key sikkerhedssystemer

Trapped key er en metode til at sikre sine maskiner og procesanlæg med f.eks. mekaniske sikkerhedskomponenter og procedurer (Lockout Tagout), Trapped key systemer har været anvendt meget i mange år i udlandet og bruges nu ofterer herhjemme. Systemet kan være med til gøre maskiner og procesanlæg mere sikre, og løser nogle problemstillinger som evt. ikke kan løses med andre sikkerhedskomponenter.

Ved at kombinere elektriske sikkerhedskomponenter med mekaniske sikkerhedskomponenter, kan bevægelige afskærmninger og lignende beskyttes i vanskelige miljøer som f.eks. levnedsmiddelbranchen, ATEX zoner, udendørs områder, områder med høje eller lave temperaturer eller hvor der er store afstande til styresystemets sikkerhedskreds.

Læs mere her:  Teknisk beskyttelse_Personlig nøgle_Dansk

Hvordan fungerer Trapped key systemer

Systemet kan være bygget op af få eller mange moduler, dette alt efter opgaven som skal løses. Ved at anvende moduler som er elektrisk forbundet til styresystemets sikkerhedskreds, kan farlige områder på maskinen afspærres på en sikker måde og adgangen til området kan styres alt efter om maskinen er stoppet og adgang kan tillades.

Systemet fungere ved at der f.eks. er en kodet mekanisk nøgle som fjernes fra et sikkerhedsmodul som sender signal til sikkerhedskredsen. Efter nøglen er fjernet, kan den anvendes til at åbne nogle mekaniske låse på maskinen eller anlægget, som så giver adgang til områder hvor der ville være farekilder under normal drift.

De mekaniske låse på maskinen eller anlægget har ikke nogen kabler forbundet, så disse kan sidde i et barsk miljø. Først når der er lukket ind til området igen, kan nøglen fjernes fra den mekaniske lås igen og sættes retur i sikkerhedsmodulet, som giver signal til sikkerhedskredsen om at nøglen er sat tilbage, herefter kan maskinen startes igen.

Safemaster STS – Trapped key – Alm. Switch-modul –
Vist med forskellige aktuatorer, mekaniske moduler (trådløst),

Sikkerhedslås/ProcessLås.
Rustfri syrefast – Op til PL = e, Kategori 4.

Trapped key vs. Lock out Tag out (LoTo)

Trapped key systemer som Safemaster STS kan også anvendes som Lockout Tagout system, enten som et rent Lockout Tag out system eller ved at bruge Safemaster STS fordele kan man få et system som er mere sikkert end et normalt Lockout Tagout system.

Lockout Tagout (LoTo) kræver proceduren følges hele tiden

Ved Lockout Tagout kræves det at man frakobler den farlige energi (Lockout) og derefter foretager afmærkning/indikering af hvem der har foretaget frakoblingen (Tagout). Det er ved Lockout Tagout vigtigt at aflåse forsyningsadskilleren i OFF stillingen og her kræver det jo at man har en hængelåse og har husket at tage den med også!

Systemet kræver altså at der en del procedurer som skal følges og der er op til operatøren at følge dem hele tiden.

Lockout Tagout kan være en rigtigt god supplerende beskyttelsesforanstaltning under service og vedligeholdelsesopgaver som ikke er en del af en alm. drift eller som ikke opstår ofte, men sikkerheden på maskinen under daglig drift og almindelige service og vedligeholdelsesopgaver skal implementeres gennem andre metoder som er mere sikre og som ikke kan omgås ved fejl i proceduren”.

Trapped key kan gøre maskinen mere sikker under service og vedligeholdelsesopgaver

Ved at anvende et system som Safemaster STS og konfigurerer det korrekt, kan det gøre maskinen mere sikker da en operatør IKKE skal huske sin hængelås eller sit Tag out skilt. Nøglen er jo til stede ved maskinen, og når nøglen fjernes, isoleres den farligere energi. Nøglen skal så anvendes til at låse op” ind til området hvor der skal udføres service eller vedligeholdelsesopgaver.

Her kan operatøren ikke omgå systemet nemt ved at glemme dele i proceduren. Ved et system som Safemaster STS skal sekvensen i systemet altid følges for at næste trin i sekvensen kan udføres og der kan ikke umiddelbart afviges fra den.

En simpel og nem implementering af Lockout TagOut, kunne være en forsyningsadskiller med Trapped key. Nøglen kan først fjernes når forsyningen er frakoblet korrekt, nøglen skal operatøren bruge for at låse et skab op med værktøj til omstilling eller andet værktøj/udstyr som ikke anvendes under den daglige drift.

Forsyningsadskiller med Trapped key/ Lockout