Supplerende beskyttelsesforanstaltninger kan ikke erstatte de primære sikkerhedsanordninger

Supplerende beskyttelsesanordninger er en gruppe af sikkerhedsanordninger der adskiller sig fra de primære sikkerhedsanordninger som er, lågekontakter, klemlister, trædemåtter, scannere, lysgitre, tohåndsbetjening, osv.

Supplerende beskyttelsesanordninger adskiller sig ved at de ikke i sig selv kan forhindre en farlig hændelse eller skade, men i nogen grad kan være medvirkende til at nedsætte alvorligheden af en skade eller hændelse. Supplerende beskyttelsesanordninger kan beskrives som reaktive af natur”, forstået således at de ikke reagere automatisk som de primære sikkerhedsanordninger, men skal aktiveres manuelt af en operatør, før der sker noget. Som for eksempel at trykke på et nødstop.

De supplerende beskyttelsesanordninger kan altså således ikke erstatte de automatiske sikkerhedssystemer på en maskine, men kun supplere de primære sikkerhedsanordninger.

Et godt eksempel på en supplerende beskyttelsesanordning er et nødstop på en maskine. Nødstoppet i sig selv gør ikke noget” for at forhindre en ulykke. Nødstoppet er afhængig af at der er en operatør tilstede, som opdager at der er et akut behov for at stoppe maskinen, operatøren kan så trykke på nødstoppet eller hive i en wire for at udløse et stopsignal til maskinen i håb om at undgå et havari eller mindske følgerne af en allerede alvorlig situation eller ulykke. Nødstoppet er derfor kun en supplerende beskyttelsesanordning på maskinen og kan altså ikke erstatte de primære sikkerhedsanordninger.

Det er derfor nødvendigt at man som maskinbygger og bruger tænker sig godt om og forstår at en supplerende beskyttelse i form af en beskyttelsesanordning eller en indlært procedure ikke må eller kan bruges som erstatning for at sikre maskinen bedst muligt med de primære sikkerhedsanordninger, som er udviklet med det formål at de skal beskytte operatøren i det daglige uanset om han er træt, uopmærksom eller stresset.

Som supplerende beskyttelsesanordninger kan nævnes, nødstop, Lockout Tagout, hjelm, handsker og briller.

Safemaster STS virker som et hybridsystem, på den måde, at der både er en speciel procedure der skal følges for at få adgang til de farlige områder på maskinen samtidigt med at de elektriske signaler er en integreret del af sikkerhedsstyresystemet og derved kan sikre et automatisk stop af de farlige bevægelser før operatøren får adgang til de risikofyldte områder. Det betyder at man kan designe sikkerhedssystemer, hvor man kombinere det bedste fra begge verdener, nemlig det primære sikkerhedssystem lågekontakter / interlocks med en forudbestemt rækkefølge / procedure, som operatøren skal følge (Supplerende beskyttelsesanordning).

Læs mere om hvordan Safemaster STS kan sammensættes til at yde den optimale beskyttelse og samtidig integrerer Lockout Tagout princippet.