Gode links

Herunder er der links til relevante myndigheder og direktiver indenfor maskinsikkerhed:

Arbejdstilsynet

Maskindirektivet
Her kan du downloade det nye Maskindirektiv (2006/42/EF)
(Det trådte i kraft d. 29 december 2009.)

Guide til det nye maskindirektiv

Maskindirektivets harmoniserede standarder

BGIA rapport om EN ISO 13849-1

Sikker anvendelse af frekvensomformere i sikkerhedskredsen

EMC direktivets standarder

Sikkerhedsstyrelsen

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler. Herunder IKKE CE-mærkede maskiner
(Afløser bekendtgørelse 561)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 693
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2013 om indretning mv. af maskiner
(Maskindirektivet 2006/42/EF)

Dansk standard database

SISTEMA – (Software til beregninger af Performance level jf. EN ISO 13849-1)
Officielt Software program for udregning af Performance levels (PL) efter EN ISO 13849-1.