Gode links

Herunder er der links til relevante myndigheder, direktiver og standarder indenfor maskinsikkerhed:

Arbejdstilsynet

Maskindirektivet
Her kan du downloade det nye Maskindirektiv (2006/42/EF)
(Det trådte i kraft d. 29 december 2009.)

Guide til Maskindirektivet

Maskindirektivets harmoniserede standarder

Erhvervsministeriets lov nr. 155
Erhvervsministeriets lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning m.v. af visse produkter med senere ændringer

Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 1094
Erhvervsministeriets bekendtgørelse om maskiner af 01. juni 2021

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 2062
Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø af 16. november 2021

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 429
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 429 af 5. april 2022 om indretning af tekniske hjælpemidler.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 428
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 428 af 5. april 2022 om anvendelse af maskiner.

Sikkerhedsstyrelsen

Dansk standard database

BGIA rapport om EN ISO 13849-1

Sikker anvendelse af frekvensomformere i sikkerhedskredsen

SISTEMA – (Software til beregninger af Performance level jf. EN ISO 13849-1)
Officielt Software program for udregning af Performance levels (PL) efter EN ISO 13849-1.

FSDT-01 Functional safety design tool
Funktionelt sikkerhedsdesignværktøj (FSDT-01) bruges til maskinsikkerhed. Det er med til at øge sikkerheden for brugere i nærheden af ​​maskiner. Det er en Windows-applikation, som er et støtteværktøj til at udføre funktionel sikkerhedsmodellering, design, beregninger og verifikation af maskinfunktionssikkerhed.